Strona główna

NaszLogopeda.pl - najlepszy logopeda w Poznaniu
Mgr Sylwia Jakus zajmuje się terapią logopedyczną dzieci i osób dorosłych. Jako logopeda, w swojej pracy opiera się na terapii, która obejmuje znaną metodę Castillo Moralesa.

W obecnych czasach logopedia jest bardzo docenianym sposobem eliminowania różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Jej zastosowanie pozwala stosunkowo szybko i skutecznie osiągnąć sukces w procesie leczenia wszelkich dysfunkcji mowy. Certyfikowany terapeuta logopedyczny zaprasza wszystkich chętnych na wizytę w ramach prywatnej praktyki w Poznaniu.

Zakres profesjonalnej terapii logopedycznej stanowi głównie prawidłowa diagnoza, wczesna interwencja, a także terapia właściwa następujących czynników:
 • wady wymowy
 • zaburzenia poprawnej komunikacji
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysfunkcja OUN

Metoda Castillo Moralesa kierowana jest przede wszystkim do dzieci:
 • z opóźnionym rozwoje sensomotorycznym
 • z zaburzeniami funkcji ssania i połykania
 • posiadających rozszczep wargi i/bądź podniebienia
 • z syndromami genetycznymi hipotonią mięśni (zespół Downa, zespół Prader-Willi, zespół Moebiusa)
 • posiadających słabą kontrolę ślinienia
 • po przebytej operacji twarzy
 • z niewydolnością domykania ust
 • posiadających zaburzenia artykulacyjne
 • z asymetrią twarzy (z porażeniem nerwu twarzowego)
 • posiadających ośrodkowe zaburzenia ruchowe (porażenie dziecięce mózgowe)


W przypadku osób dorosłych, metoda Castillo Moralesa jest stosowana w sytuacjach:
 • zaburzeń centralnego układu nerwowego
 • asymetrii twarzy
 • śpiączki, urazów mózgowo-czaszkowych


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Logopeda – Poznań

tel. 601636030.